Herstellen doe je zelf
maar niet alleen!

We zijn gemotiveerd om burgers te ondersteunen die kampen met psychosociale-, psychische- en multiproblematiek. We doen dit door burgerkracht te organiseren, stimuleren en in te zetten.

Burgerinitiatief in Veenendaal

We zijn er voor burgers in het sociaal domein die levensproblematiek ervaren en vaak verwikkeld zijn in complexe multiproblematiek (veelvoudzorg). Binnen die aandachtsgroep, en vertrekkend vanuit de herstelvisie willen we juist ont-labelen en weg bij het medische diagnose denken.

 

Herstel van universele waarden waarbij kenmerken als autonomie, erkenning, herbinding (opnieuw verbinden met context) en aandacht voor intergenerationeel trauma, alsmede geleden verliezen zijn dan voor een grote groep mensen toegankelijk.

Werken vanuit ervaringsdeskundigheid is ook werken met dat wat zich aandient. Wij zijn niet de experts over wat iemand nodig heeft. Wij zijn wel middels onze interventies heel goed in staat de behoeften bij de persoon in kwestie, ongeacht cultuur, afkomst geloofs-of levensovertuiging te ontlokken.

Positieve effecten zelfhulpgroepen

Ons team

Nick Bouwman

Willem Brons

De initiatiefnemers van dit burgerinitiatief hebben elkaar gevonden op de collectieve ervaringslaag van de meer of minder zware levensproblematiek die ieder ervaren heeft. Verder hebben zij allen professionele ervaring in het veld van het sociaal domein, de maatschappelijke opvang en de (forensische) GGz.

Ieder van ons heeft het verlangen om gezamenlijk van betekenis te zijn en hun praktische wijsheid te kunnen inzetten voor en met burgers die tussen de wal en het schip terecht gekomen zijn. Deze burgers tot een hand en een voet te mogen zijn door het organiseren, stimuleren en inzetten van burgerkracht, is wat hen motiveert.

mensen in ondersteuning
1 +
koppen koffie
1 +
deelnemers
1
Herstelwerkgroepen
0 0

Ervaringen

Deelnemers aan het woord

Ik had veel moeite met boosheid maar ik heb in de groep geleerd dat boosheid niet eng hoeft te zijn maar ook iets kan brengen. Natuurlijk heb ik nog moeilijke momenten maar ik kan ze sneller omzetten naar positief.
Deelnemer herstelwerkgroep
Ik heb meerdere keren therapie gehad maar ik ben nog niet zover gekomen als ik nu ben.
Deelnemer herstelwerkgroep
Ik kan nu dingen delen en ik heb ook echt iets aan de verhalen van de andere deelnemers. Alle verschillen vallen weg en de mens wordt gezien.
Deelnemer herstelwerkgroep