De initiatiefnemers van dit burgerinitiatief hebben elkaar gevonden op de collectieve ervaringslaag van de meer of minder zware levensproblematiek die ieder ervaren heeft.Verder hebben zij allen professionele ervaring in het veld van het sociaal domein,… Lees verder »