Meteen naar de inhoud

Activiteiten


Zelfhulpgroepen vormen een belangrijke activiteit die B4B wil gaan opzetten en faciliteren.
Inmiddels draait er al een herstelwerkgroep (HWG) in Wageningen.
De ambitie is om in Veenendaal, Ede en Wageningen en omstreken zoveel mogelijk zelfhulpgroepen te gaan opstarten zodat burgers die tot de aandachtsgroep behoren zichzelf kunnen leren helpen.
Uit de praktijk blijken zelfhulpgroepen een relatief goedkoop en effectief middel om burgers te bekrachtigen en te emanciperen.
Ze is ook complementair aan de reguliere hulpverlening want zelfhulp fungeert voor-tijdens en na behandeling.

Bewustwording m.b.t. levensvaardigheden en empowerment stimuleren bij burgers met psychosociale- en psychische problematiek.

Het faciliteren en stimuleren van steunsystemen voor individuele burgers, gezinnen en families.

Via de netwerken van de vier initiatiefnemers voorlichting en kennisoverdracht aan burgers te bewerkstelligen.
Het gaat uiteindelijk om een organische opbouw van burgernetwerken die elkaar wederzijds beïnvloeden.

Het bieden van complementaire kennis en kunde zowel aan burgers als aan hulpverleners.
De ambitie is om met name bij mulitiproblematiek een gesprekspartner van zowel de burgers als de hulpverleners te zijn.

De coronacrisis
Vanuit het gegeven dat, de GGz en veelorganisaties binnen het sociaal domein zich vanwege de coronacrisis massaal hebben teruggetrokken en nu veelal via beeldbellen werken, wil B4B een narratief onderzoek gaan doen onder burgers en komen tot een analyse van de behoeften van burgers bij zorg op afstand.
Van daaruit verwachten wij aanbevelingen te kunnen gaan doen voor burgers zelf, hun naastbetrokkenen, hulpverleners en beleidsmedewerkers.