Meteen naar de inhoud

Ambitie en doelstellingen

Ambitie
Onze ambitie is om in de regio Food Valley gekend te worden als een burgerbeweging die het verschil weet te maken in de leefwereld van burgers.
Cruciaal is dat dit verschil wordt (h)erkent door burgers zelf en organisaties binnen het sociaal domein, de GGz en de gemeenten.

Om dit concreet te maken zien wij het voor ons dat voor 2023 in alle gemeenten binnen de Food Valley één of meerder zelfhulpgroepen zijn gestart en worden gefaciliteerd.
Aangezien zelfhulpgroepen ook kweekvijvers van ervaringsdeskundigheid zijn zullen uit de  deelnemers van de zelfhulpgroepen ervaringsdeskundigen opgeleid worden die zelf in hun woonplaats of hun wijk groepen gaan begeleiden.


We stellen ons als doel:
Dat er in 2023 minimaal acht herstelwerkgroepen draaien. Dit zou betekenen dat 50-60 burgers in een groep aan hun herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid werken of hebben gewerkt.

In 2023 ervaren meer burgers verbondenheid binnen hun al dan niet opnieuw geactiveerde steunsystemen.

Dat we gevraagd en ongevraagd in de regio onze visie uitdragen, voorlichting geven en kennis en kunde overdragen.

Dat we met de herstelverhalen en de opgedane ervaringen de meerwaarde van ons initiatief aantonen bij burgers, beleidsmakers en politici.

B4B zoekt samenwerking met zorginstanties. Bij de afweging om tot samenwerking te komen zijn onze kernwaarden leidend.