Meteen naar de inhoud

Onze Kernwaarden


Burgers4Burgers hanteert de onderstaande kernwaarden:

Verbondenheid
Verbondenheid ontstaat door oprechte aandacht voor elkaar en doet moeilijke taken gemakkelijk lijken.
Verbondenheid verhoogt enthousiasme voor een opdracht en schept een opbouwende sfeer. En verbondenheid creëert een gevoel van erbij horen en verhoogt het welzijn voor iedereen.

Gelijkwaardigheid
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Dienstbaarheid
Het hulpvaardig en doordacht inzetten van kennis en kunde voor de medemens.

Rechtvaardigheid
Het juist en eerlijk handelen. De persoonlijke beleving van hetgeen juist en eerlijk is; rechtschapen zijn zonder aanziens des persoons.
Er is wijsheid nodig om rechtvaardig te kunnen zijn.

Betrouwbaarheid
Dit is een impliciet onderdeel van relaties en hoeft als zodanig niet worden uitgesproken. Men kan erop vertrouwen dat een gedane belofte nagekomen wordt.

Integriteit
Staat voor eerlijkheid en oprechtheid.
De persoon of organisatie is niet omkoopbaar. Integriteit is het wanneer men beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt men wat men doet, en doet men wat men zegt, Men heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.
Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Integer is iemand die het goede doet, ook als er niemand kijkt.

Transparantie
Openheid in wat wij doen. Dat betekent zowel intern als extern open communiceren en werken.
Basisbegrip in transparantie is het op een juiste wijze en op tijd openbaar maken van relevante informatie.
Transparantie betekent ook het  dat er niets wordt achtergehouden of afgedekt.

Fundament
De pijlers onder de fundering van B4B zijn:

-Empowerment
-Ervarings- en taciete kennis
-Steunsystemen
-Peer support

Vakbekwame ondersteuning
Ondersteuning vanuit burgerkracht is principieel iets anders dan hulpverlening en is complementair aan zowel de leefwereld als de reguliere hulpverlening.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat B4B een gelegitimeerde positie verwerft tussen de leefwereld van de burgers en de reguliere hulpverlening.
Vandaar dat de inzet van ondersteuning op vakbekwame wijze zal geschieden en de waarde die daardoor wordt gecreëerd ook in geld uitgedrukt zal worden.
Met andere woorden, het is niet vrijblijvend en betreft geen vrijwilligerswerk.