Peer-support

Het behoeft geen betoog dat het voor burgers met psychische problematiek over het algemeen slecht toeven is in het sociaal domein. Vandaar dat Burgers4burgers peer support in wijk en buurt verder wil gaan brengen. Een bijzondere vorm van peer support is de herstelwerkgroep zoals ooit door HEE is ontwikkeld. B4b wil vanuit de opgedane ervaringen en het essay “wat is een herstelwerkgroep?” komen tot een handboek herstelwerkgroepen. Dit handboek is bedoeld om zowel lokaal als landelijk de in zet van peer support middels herstelwerkgroepen te gaan bevorderen. Doel is dat deelnemers aan deze themagroep zichzelf verder brengen in hun autonomie, waardoor zij vervolgens in staat zijn om herstelondersteunende keuzes te kunnen gaan maken in hun herstelproces.