Meteen naar de inhoud

Rechtsvorm en financiering

Rechtsvorm
B4B ziet de noodzaak om zich te gaan formaliseren in een passende rechtsvorm. De gewenste rechtsvorm dient een afspiegeling te zijn van de missie, visie en kernwaarden van ons initiatief.
Gelijkwaardigheid en verbondenheid zijn belangrijke kernwaarden van B4B. Dit vertaalt zich uitstekend binnen de structuur van een vereniging.

  • Alle initiatiefnemers worden lid van de vereniging
  • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering
  • De leden hebben allemaal één stem
  • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat uit leden van de vereniging bestaat
  • Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester

Deze democratische vorming van vereniging en het bijhorend bestuur, wordt als noodzakelijk gezien door de initiatiefnemers, ondanks de uitdaging die de rechtsvorm met zich mee kan brengen in bijvoorbeeld consensus- en besluitvorming bij de ledenvergadering.
Omdat dit een burgerinitiatief betreft, is voorwaarde dat elk lid van B4B een verantwoordelijkheid draagt en aandeel in de macht heeft.
Er wordt gekozen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, omdat het een aantal voordelen oplevert voor de continuering en uitbouw van de activiteiten van B4B, te noemen:

  • Er is sprake van een democratisch besluitmodel met alle leden
  • Er is sprake van gelijkwaardigheid en verbondenheid met alle leden binnen de vereniging
  • In principe ligt de aansprakelijkheid voor de verplichtingen bij het vermogen van de vereniging en niet bij het privévermogen van de bestuurders, tenzij er sprake is van wanbestuur
  • Een periodieke gift  aan een vereniging met ten minste 25 leden die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen, is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Waarom geen stichting?
Om de ideële doelen van B4B na te kunnen streven neemt B4B bewust afstand van oprichten van een stichting, om de gelijke verdeling van macht en invloed van alle betrokken leden, middels het democratisch model te bevorderen.
Verder bevordert een verenigingsvorm het eigenaarschap van de leden en de nabijheid tot de aandachtsgroep.
Wel wordt stichting De Feniks, vooralsnog aangewend als juridisch vehikel voor subsidieaanvragen op de korte termijn.
B4B heeft zich tot doel gesteld om voor het einde van het jaar 2020 een vereniging te hebben opgericht.

Financiering
B4B is afhankelijk van externe financiering.
Zij zoekt nadrukkelijk de vrije ruimten binnen het maatschappelijk bestel om haar eigenheid en oorspronkelijkheid te kunnen waarborgen.
Vandaar dat er actief gezocht zal gaan worden naar onafhankelijke financiering.