Meteen naar de inhoud

Voor Elkaar Veenendaal

Begin juli ontvingen wij de officiële besluitbrief van ZonMW waarin werd bevestigd dat wij middels €100.000 subsidie ons projectidee in het kader van het programma Voor Elkaar!* in Veenendaal kunnen gaan uitvoeren.

Al met al zijn we, inclusief het projectidee, meer dan een jaar mee bezig geweest en zijn dankbaar dat we onze missie op een hoger plan kunnen gaan brengen.

Hoewel het begrip herstel, vanuit de herstelvisie dan wel lokaal bekend is kunnen we wel stellen dat in de uitvoering en de cultuur een herstelondersteunend zorgaanbod nog niet bestaat in Veenendaal.  In het project ‘Voor elkaar Veenendaal’ zetten wij in op een (nieuwe) herstelondersteunende zorg- en begeleidingscultuur in Veenendaal. Dit project legt een fundament en is het begin van een samenwerking tussen de genoemde partijen.

Wij starten per 1 oktober 2021 en zetten er op in dat het project na twaalf maanden is afgerond en het fundament voor een nieuwe werkwijze gelegd is. In deze tijd willen wij bereiken dat er twee herstelwerkgroepen operationeel zijn en er uit die groepen een tweetal ervaringsdeskundigen in opleiding zijn gerekruteerd.

Verder zal er ten minste één steunsysteem-activerende-werkplaats gehouden zijn rond een burger met psychische problematiek die in isolement leeft. Ook zullen er rond meerdere deelnemers van de herstelwerkgroepen steunsystemen zijn ge(re)activeerd en zodat als gevolg daarvan formele zorg kan worden afgeschaald. De samenwerkingsverbanden met ketenpartners zullen geborgd zijn. Dit zal resulteren in een grotere bewustwording, kennis en kunde met betrekking tot de herstelvisie en herstelondersteunende zorg bij zowel de ketenpartners als de gemeente.

Op microniveau gaan burgers uit de aandachtsgroep opgeleid worden tot ervaringsdeskundigen en het zal vanzelfsprekend worden om te werken aan dragende gemeenschappen in plaats van het louter van de instituties te verwachten. En hoewel wij zeer zullen inzetten op alle mogelijke samenwerking met ketenpartners, echter wij zullen er nadrukkelijk voor zorgdragen dat wij autonoom blijven. Wij werken actief aan het zoeken naar de zogeheten ‘vrije ruimte’ die wij maximaal benutten in het voordeel van de burger.


Als burgerinitiatief hebben wij vanaf het begin nadrukkelijk uitgesproken dat wij gaan voor een duurzame oplossing voor de langere termijn en dat dit project de start is van een cultuurverandering.
Het zal vanzelfsprekend worden dat ervaringswerkers en burgers met ketenpartners in het sociaal domein samenwerken.

Verder hebben wij de aanloop naar het verkrijgen van de subsidie  geconstateerd dat er bij burgers, de lokale politiek en veel partijen in het sociaal domein, grote en positieve belangstelling is voor onze visie.

*Via deze link treft u meer informatie over het project voor elkaar aan.