Meteen naar de inhoud

Wat zijn zelfhulpgroepen?

Een zelfhulpgroep is een groep mensen die kampt met vergelijkbare problemen en die gezamenlijk werkt aan herstel. De groep wordt geleid door ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ook blijvend aan hun herstel werken. De meest bekende vorm is de Alcoholics Anonymous (AA); veel andere zelfhulpprogramma’s zijn op
het social model of recovery van de AA gebaseerd. De AA is een uniek, vrijwillig zelfhulpprogramma dat wereldwijd wordt toegepast. De AA is gericht op democrati- sche groepsprocessen, gedeeld en wisselend leiderschap en ervaringskennis en heeft een geheel eigen filosofie waarbij twaalf stappen worden gevolgd (Borkman, 2008; Epstein, 2010).

Een specifieke vorm is de HerstelWerkGroep
De deelnemers werken er aan hun herstel. Hun eigen (levens)verhaal staat centraal.
Aan de hand van thema’s worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken.
Zo verwerven de deelnemers ervaringskennis en ontwikkelen een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

Video met meer uitleg over een herstelwerkgroep.

Doelen

De primaire doelstelling van de herstelwerkgroepen is om deelnemers de gelegenheid te bieden om hun herstel zelf actief ter hand te nemen, de regie over hun eigen leven terug te nemen. Empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn hiervan bedoelde effecten.

De ervaring leert dat naarmate het traject vordert steeds meer deelnemers zich ontwikkelen tot ervaringsdeskundigen en taken op zich kunnen nemen in het hersteltraject.
Het zijn dus ook kweekvijvers voor ervaringswerkers, die zelf weer groepen kunnen gaan begeleiden.